Uzleti feltetelekkel

A A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a D4 WEB d.o.o. (Brezovce 6, 1236 Trzin, SloveniaSI95763511, ő tevékenység: G47.910) által üzemeltetett mrmaks.hu cím alatt, valamint partneroldalain elérhető Vásárlás Funkció szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza.

CÉGADATOK

A cég neve: D4 WEB d.o.o.

A cég címe: Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenia

Nyilvántartó testület: Ljubljanai kerületi bíróság (a regisztráció dátuma: 2018.01.25.)

Cégjegyzékszám: 8132534000

Adószám: SI 95763511

Elérhetőségek:

Email: support@d4web.eu

Telefonszám: +3618088890

A tárhelyszolgáltató adatai:

, tárhelyszolgáltató: Neoserv

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki az D4 WEB d.o.o. vel szolgáltatási jogviszonyban álló kereskedő (a továbbiakban: felhasználó) által a  mrmaks.eu feltöltött ajánlatra vételi ajánlatot tesz. 2. A Vevő a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja jelen Felhasználási Feltételek részét képező. A Vevő a mrmaks.hu használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az D4 WEB d.o.o., amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 2. A Szolgáltatás használatával a Vevő és az D4 WEB d.o.o. között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 3. Az D4 WEB d.o.o. fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az D4 WEB d.o.o. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az mrmaks.eu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a Vevőnek, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a  Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 4. Az D4 WEB d.o.o. fenntartja jogát bármely Vevő kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az mrmaks.eu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.
 5. Ha a Vevő az mrmaks.hu használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az D4 WEB d.o.o. jogosult a Vevőt az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 6. Vásárlással kapcsolatos előírásokAz mrmaks.eu oldalon történő vásárlás lezárásával, a megrendeléssel a
  Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére (megrendelés) a felhasználó felé.
 7. az D4 WEB d.o.o. a megrendelést a megrendelés oldalon a„MEGVÁSÁROLOM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra való klikkeléssel aktiválja, mely megrendelésről az D4 WEB d.o.o.  megrendelést visszaigazoló e-mailt küld. ;
 8. Az http://mrmaks.eu oldalon keresztül történő megrendelés a Ptk. 6:64. §-a alapján, a felhasználónak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Vevő vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a felhasználó és a Vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Vevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Vevő az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt a kereskedő az mrmaks.eu felé jelzi, az D4 WEB d.o.o.  jogosult a Vevő Vevői hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
 9. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vevő a felhasználónál érvényesítheti.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Ha hibát tapasztal a megrendelés leadásakor (helytelen címzett adatok, helytelen szállítási adatok, a változtatni kíván a termékmennyiségen, a megrendelésben szereplő termékeket cserélné, stb.), kapcsolatba léphet velünk e-mailben vagy a telefonszámunkon. Ha a megrendelés már szállításra került, abban az esetben törölnie kell az eredeti megrendelését, és újat kell létrehoznia. Mindezt megteheti a segítségünkkel. A megrendelések megváltoztatásához az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

Email: support@d4web.eu

Telefonos elérhetőség: +3618088890

A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA

A mrmaks.hu online áruház és a vásárló közötti adásvételi szerződés a mrmaks.hu online áruházban jön létre abban a pillanatban, amikor a mrmaks.hu elküldi az ügyfélnek az első elektronikus üzenetet a vevő megrendelésének állapotáról. Ettől a pillanattól kezdve minden ár és egyéb feltétel rögzített, és mind a mrmaks.hu online áruházra, mind a vásárlóra érvényes. A vevő olyan személy, aki rendelkezik a megrendelés leadásakor megadott adatokkal.

Az adásvételi szerződést (vagyis az első elektronikus üzenetet a megrendelés állapotáról) elektronikus formában tároljuk a mrmaks.hu szerveren.

A SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁSA ÉS ANNAK ELÉRHETŐSÉGE

Az adásvételi szerződést (vagyis az első elektronikus üzenetet a megrendelés állapotáról) elektronikus formában tároljuk a mrmaks.hu szerveren.

RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL

A megrendelés teljesítésével a vásárló elfogadja a vásárlást és az összeget, amelyet fizetni kell a megvásárolt termékekért. Ugyanakkor a vevőnek joga van visszavonni megrendelését bármilyen ok nélkül.

AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

 1. A Szolgáltatást az D4 WEB d.o.o.  közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint nyújta a Vevőnek. Az D4 WEB d.o.o.  semmiféle felelősséget nem vállal az D4 WEB d.o.o. .hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Ezért az D4 WEB d.o.o. , többek között, nem felel az D4 WEB d.o.o. .hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Vevő ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 3. A Vevő által az D4 WEB d.o.o. .hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az D4 WEB d.o.o. jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az D4 WEB d.o.o.  jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az D4 WEB d.o.o. -hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Vevő köteles archiválni.
 4. Az D4 WEB d.o.o. által megadott ellenőrző kódért, jelszóért, annak biztonságos tárolásáért a Vevő felel.
 5. Kapcsolattartás Az D4 WEB d.o.o. ügyfélszolgálata az http://mrmaks.eu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat fogadja és kezeli, a fogyasztói / vevői megkereséseket a felhasználó felé kell megtenni.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Vevő személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az D4 WEB d.o.o. a Vevő személyes adatait csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A felhasználók felé történő adattovábbítás a vásárlási folyamat része. Vevő a megrendelés véglegesítésével hozzájárul a vásárlás során megadott adatainak felhasználó felé való továbbításához.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

A szerződéskötés elektronikus úton történik meg, a Megrendelés elküldése gomb kattintásával történik meg és a Vevő áltat megadott email címre érkezik a rendelésvisszaigazoló legfeljebb 20 percen belől.

Amennyiben a termék raktárkészleten van a szállítási határidő 2-3 nap, amennyiben pedig nincs raktáron akkor a szállítás határideje megváltozhat.

AZ ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK LÉPÉSEI

 1. Termék kiválasztása: A www.mrmaks.hu weboldalon válassza ki a megrendelni kívánt termékek mennyiségét. A kiválasztott termék áthelyezésre kerül a kosárjába. Folytathatja a vásárlást ugyanezzel a termékválasztási eljárással, vagy befejezheti a vásárlást.
 2. Termék eltávolítása a bevásárlókosárból: A www.mrmaks.hu weboldalon a jobb felső sarokban található egy bevásárlókocsi ikon, amely (az ikonra kattintás után) megmutatja a felhasználónak azokat a termékeket, amelyeket hozzáadott a kosárhoz az online áruház böngészése közben. Ha egy felhasználó egy adott terméket el kíván távolítani a kosárjából, akkor a kosár ikonjára és a keresztre kell kattintani. Ezzel eltávolítható a kiválasztott termék a kosárból. A termékek fizetés előtt a pénztárban is eltávolíthatók.
 3. Pénztár: A megrendelés teljesítéséhez ki kell töltenie a megjelölt mezőket.
 4. Meg kell adnia a szükséges kapcsolattartási adatokat: név, vezetéknév, e-mail cím, teljes cím és telefonszám, amelyeket meg kell erősítenünk, majd teljesítenünk kell a megrendelést. Minden adatra szükség van, hogy a kézbesítés sikeres lehessen.
 5. Fizetési mód: Választhat az utánvét, hitelkártyás fizetés vagy Paypal között.
 6. Kedvezménykód: Amennyiben rendelkezik érvényes kedvezménykóddal, írja azt be a megfelelő “KEDVEZMÉNYKÓD” mezőbe, és kattintson a megerősítés gombra.
 7. Végezze el a megrendelést: Kattintson a VÁSÁRLÁS MOST gombra, hogy továbblépjen a megrendelés következő lépésére és befejezze a vásárlást. A VÁSÁRLÁS MOST gomb kiválasztásával megrendelése teljes.
 8. A megrendelés áttekintése: Ha a megrendelés sikeresen megtörtént, a Köszönjük oldal jelenik meg. Megrendelését elfogadtuk. Megjelenik az oldalon a megrendelés száma, dátum, e-mail cím, összeg és a fizetési mód.
 9. Kiegészítő ajánlat: A weboldalon megjelenik egy további ajánlat, amelyet átugorhat és így teljesítheti a vásárlást, és ha pedig megvásárolná a terméket, akkor az automatikusan hozzáadódik megrendeléséhez a VÁSÁRLÁS MOST gombra kattintva.

SzámlaSzolgáltató a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd.

FIZETÉSI FELTÉTELEK/MÓDOK

 1. Utánvét – Utánvétes fizetés esetén a terméket a kiszállító futárnak kell fizetnie.
 2. Paypal
 3. Hitelkártya

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelt terméket a GLS.

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK ÉS AZ UTÁNVÉTELES SZÁLLÍTÁS DÍJA

Ha az ügyfél a fizetési módról az alábbi módon dönt – Utánvét, ebben az esetben annak költsége 650 Ft. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy hitelkártyával vagy PayPal-al fizet, akkor nincs ilyen díj.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges szállítást választja, a szokásos szállítási módtól eltérő módot, akkor a társaság nem köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket a vásárlástól való elállás esetén.

ELÁLLÁSI JOG

Elállási jog gyakorlásának menete:Az elállási jog gyakorlását email-ban kell közölni a support@d4web.eu  ügyfélszolgálatának legkésőbb 14 napon belől a termék átvételitől számítva. A visszaküldést a további 14 napon belől kell megtenni a megadott címre. A visszaküldés költségét a Vevőnek kell állni. A visszaküldött terméket az összes hozzátartózott kellékekkel kell visszaküldeni és abban a dobozban/csomagolásban ahogy a Vevő átvette

A MAGYARÁZAT NÉLKÜLI VISSZAVONÁS JOGA

Távértékesítési szerződések esetén a fogyasztónak jogában áll 14 napon belül értesíteni a vállalatot az support@d4web.eu e-mail címen vagy valamilyen más kommunikációs csatornán keresztül arról, hogy el kíván állni a szerződéstől, döntésének okának meghatározása nélkül.

A határidő a tételek beérkezésétől számított egy napon belül kezdődik.

Az eredeti csomagolásban visszaküldött termék mellett a szerződéstől elálló ügyfélnek csatolnia kell egy számlát és egy kitöltött reklamációs űrlapot (kattintson a linkre).

A vásárlónak joga van a szerződéstől való elálláshoz új nyilatkozatmintával vagy egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A vásárlónak elállási joga van a szerződés megkötése és a termék átvételének napja között.

Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által befizetett teljes összeget.

Amennyiben a fogyasztó a teljesítés megkezdése után él elállási jogával szolgáltatási szerződés esetén, az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

A vállalat kártérítést követelhet az értékcsökkenésért a termék természeténél, jellemzőinél és működésénél a meghatározottnál nagyobb mértékű használat miatt.

A vállalatnak jogában áll megtagadni az elállási jogot, ha a kivétel hatálya alá tartozó terméket értékesít.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Lényeges hiba az, amikor:

– az árucikk nem rendelkezik a normális használatához szükséges tulajdonságokkal

– az árucikk nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek szükségesek ahhoz a konkrét felhasználáshoz, amelyre a vevő megveszi azt, de amelyekről az eladó tudott, vagy tudnia kellett volna

– az árucikk nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal és jellegzetességekkel, amelyekben kifejezetten vagy hallgatólagosan megállapodtak vagy előírtak

-az eladó olyan terméket szállított, amely nem felel meg a mintának vagy a modellnek, kivéve, ha a mintát vagy modellt csak az értesítés céljából mutatták be.

A vásárlónak minden lényeges hibáról, a részletes leírással együtt, jogszabályban meghatározott határidőn belül tájékoztatnia kell a mrmaks.hu internetes áruházat, és egyúttal lehetővé kell tennie a cikk ellenőrzését.

Anyagi hibákért való felelősség:

Az eladó felelős az olyan lényeges hibákért, amelyek az árucikknél fennálltak, amikor veszély hárult a vevőre, függetlenül attól, hogy tudott-e róla vagy sem. Az eladó felelős azokért az anyaghibákért is, amelyek a veszélynek a vevőre való áthárulása után jelentkeznek, ha azok olyan okból erednek, amely már korábban is létezett. Enyhe ténybeli hiba figyelmen kívül van hagyva.

PANASZOK ÉS VITÁK

A D4 WEB vállalat d.o.o. tiszteletben tartja az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályokat. A D4 WEB d.o.o. arra törekszik, hogy minden erőfeszítést megtegyen a panaszkezelés hatékony rendszerére vonatkozó kötelességének teljesítése érdekében.

A panaszokat az support@d4web.eu e-mail címen lehet benyújtani. A fellebbezési eljárás bizalmas. A Mrmaks.hu öt munkanapon belül megerősíti, hogy megkapta a panaszt, tájékoztatja az ügyfelet, hogy mennyi időbe telik majd annak feldolgozása, és folyamatosan tájékoztatja őt az eljárás előrehaladásáról.

A Mrmaks.hu tisztában van azzal, hogy a fogyasztói jogviták lényeges jellemzője a követelés pénzügyi értéke, valamint a vita rendezése alatt felmerülő idő és költségek közötti aránytalanság, amely egyben a fő akadálya annak, hogy a fogyasztó ne indítson vitát a bíróságon. Ezért az mrmaks.hu arra törekszik, hogy minden vitáját békés úton oldja meg.

A FOGYASZTÓI VITÁK BÍRÓSÁG NÉLKÜLI RENDEZÉSE

A törvényi normáknak megfelelően a mrmaks.hu nem ismeri el illetékesnek a fogyasztói jogviták rendezésében azon szolgáltatókat, amelyek azon fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezését intézik, amelyeket a fogyasztó maga kezdeményezhet a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése szerint. Törvény.

A D4 WEB d.o.o., amely áruk és szolgáltatások szolgáltatójaként lehetővé teszi az online kereskedelmet, honlapján elektronikus linket tesz közzé a fogyasztói jogviták online megoldására szolgáló platformhoz (SRPS). A platform a fogyasztók számára itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Ez a rendelet az alábbiak alapján készült, a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséből, az (EU) Nr. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013 / EK rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2016/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv módosításáról.

ADATVÉDELEM ÉS SÜTIK (COOKIES)

Felhasználóink személyes adatai az egyik olyan területek, amelyekre különös figyelmet és aggodalmat fordítunk. Biztosítjuk, hogy az összes követelményt ne csak teljesítsük, de ha igen, akkor felülkerekedünk, mivel tudatában vagyunk ennek a területnek az érzékeny természetével kapcsolatban.

A személyes adatok védelméről szóló törvény (ZVOP-1-UPB1) értelmében az online áruházvezető mrmaks.eu, a D4 WEB d.o.o. elkötelezett, a felhasználók személyes adatainak védelme mellett.

A mrmaks.eu igényeihez a következő felhasználói adatokat gyűjti össze:

Az online áruház által kínált szolgáltatások nyújtása céljából a kereskedő a következő felhasználói adatokat gyűjti, kezeli, feldolgozza és tárolja:

 • Név és vezetéknév;
 • Szállítási cím;
 • Cég név (amennyiben a felhasználó jogi személy);
 • Jogi személy adószáma (amennyiben a felhasználó jogi személy);
 • E-mail cím (felhasználónév);
 • Elérhetőség- telefonszám;
 • Lakóhely szerinti ország;
 • Egyéb adatokat, amelyeket a felhasználó önként megír az online áruházban lévő megjegyzés rovatba;

A felhasználók által megadott adatok pontossága, teljessége és gyorsasága miatt a Tulajdonos nem felelős.

Biztonsági célból IP-címeket is gyűjtenek, amelyekből a felhasználók hozzáférnek a webhelyhez. A látogatás elején minden felhasználóhoz egy munkamenet-cookie van hozzárendelve a bevásárlókosár azonosításához és figyelemmel kíséréséhez. A számítógépen akkor mrmaks.hu többek között üzletek, egyéb cookie-kat, mint például a felhasználói azonosító számot kódolt formában (a felhasználó azonosítására a következő látogatás) Vélemények (tudja, hogy melyik terméket már eddig), és a cookie-k a Google Analytics ( helyszíni látogatás elemzése).

A fenti adatok – cookie-k kivételével – véglegesen a mrmaks.eu szerveren tárolódnak. A munkamenetek cookie-jait a kiszolgáló memóriájában tárolják a látogatás időtartama alatt, és egy óra múlva inaktivitás után törlődnek, és állandó cookie-kat tárolnak a látogató számítógépén.

A mrmaks.eu adminisztrátor az adatokat névtelenül összefoglalt formában felhasználhatja statisztikai elemzési célokra. A mrmaks.eu semmilyen esetben nem adhatja át a felhasználói adatokat jogosulatlan személyeknek. A kézbesítési szolgáltatók (GLS) csak a kézbesítési címre, e-mail címre és telefonszámra bízza a felhasználót a könnyű elérhetőség érdekében. Távközlési eszközökkel csak akkor lépünk kapcsolatba a felhasználókkal, ha a felhasználó kifejezetten nem kifogásolja ezt.

ADATVÉDELMI POLITIKA VÉGREHAJTÁSA

A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében a kereskedő a személyes adatok védelmét a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően biztosítja.

Minden rendszeresen vagy részmunkaidős alkalmazott a tulajdonosnál hozzáférhet az adatokhoz, a személyes és egyéb adatok a felhasználók tisztában vannak a szabályok a személyes adatok védelmére vonatkozó, és kötelessége, hogy megvédje a személyes adatokat és egyéb kötelesek tiszteletben tartani a feltételeket a személyes adatok bizalmas kezelését és a felhasználók magánéletének online áruház. A személyes és egyéb információk védelmére vonatkozó kötelezettség időben érvényes, még a tulajdonossal való kapcsolat megszűnése után is.

GYERMEKFELÜGYELET

A hirdetési üzenetek világosan láthatóvá válnak (figyelembe véve az életkort), és egyértelműen elkülönülnek a játékokat és a versenyeket. A gyermekeknek szánt minden kommunikáció megfelel a koruknak, és nem fogja kihasználni a gyermekek bizalmát, tapasztalathiányát vagy hűségérzetét. Az ajánlattevő nem fogadhat el olyan utasítást, aki tudja vagy gyanítja, hogy gyermeke van, a szülei vagy gondviselői kifejezett beleegyezése nélkül.

A szolgáltató nem fogadhat el személyes adatokat gyermekeiről a szülei vagy gondviselői kifejezett beleegyezése nélkül. Hasonlóképpen, a szolgáltató nem adhat ki adatokat gyermekektől harmadik féltől, kivéve a szülőket vagy gondviselőket. A szolgáltatónak nem szabad szabadon hozzáférést biztosítania a gyermekek számára hátrányos termékhez vagy szolgáltatáshoz.

SZEMÉLYES ADATOK RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTELE

A mrmaks.eu által összegyűjtött és feldolgozott információk csak abban az esetben kerülnek nyilvánosságra, ha ilyen kötelezettség a törvényben vagy jóhiszeműen meg van határozva, hogy az ilyen intézkedés szükséges a bíróságok vagy más állami szervek előtt folyó eljárásokhoz, valamint a mrmaks.eu jogos érdekeinek védelméhez és megvalósításához.

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van az Ön rendelkezésére bocsátott személyes adataival kapcsolatos nem fizetett információk megszerzéséért, valamint az adatok törléséhez való jogáról. Ha kérdései vannak az adatok törlésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon a következő címhez: support@d4web.eu vagy küldjön el nekünk postán.

Rendelési értesítések: Fenntartjuk a jogot, hogy regisztrált a telefonszámra értesíthetjük SMS-ben, amikor a megrendelését elküldtük, és ha a termék nem lett átvéve 3-5 napig. Ha az terméket 5 napnál hosszabb ideig nem vették fel, fenntartjuk a jogot arra, hogy az átirányított telefonszámot emlékeztetõként hívjuk fel, hogy felvehesse a csomagját.

Csak akkor jelentkezen be, ha értesítéseket szeretne kapni, a bejelentkezéshez ki kell pipálni azt a mezzőt a rendelésnél amivel lehetővé teszi a bejelentkezéshez. Az újdonságokról való üzeneteket e-mailben, SMS-ben vagy telefonon is megkaphatja.

Minden termékfotó szimbolikus, és nem feltétlenül tükrözi a termék teljes jellemzőit, ezért csak információs megjelenítésként szolgálnak!

A D4 WEB d.o.o. mint adatkezelő, akkor használhatja fel az adatokat ha:

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés és a következő információk: feldolgozási célokra,
 • a személyes adatok típusai, a felhasználók vagy felhasználói kategóriák, akiknek a személyes adatait közzétették vagy közzétehetnék, különösen harmadik országbeli felhasználók vagy nemzetközi szervezetek,
 • a személyes adatok megőrzésének tervezett időszaka, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározására használt kritériumok,
 • az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilok kialakítását is.
 • Ennek okai, valamint az ilyen kezelés fontossága és előre látható következményei egy egyén számára.
 • A személyes adatok egy (ingyenes) másolatát az általam megadott formában (ha a kérelmet elektronikus úton továbbítják, és másképp nincs szükség, a másolatot elektronikus formában kell benyújtani). További példányokért, amelyeket kérem, az üzemeltető ésszerű költségeket számolhat fel, figyelembe véve a költségeket.
 • A pontatlan személyes adatok helyesbítése.
 • Feldolgozási korlátozás, amikor:
 • Felszólítom a személyes adatok pontosságát olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • a feldolgozás jogellenes, és ellenzem a személyes adatok törlését, és ehelyett korlátozásokkal kell rendelkezni a felhasználásukkal kapcsolatban,
 • az adatkezelőnek többé nincs szüksége feldolgozásra, de szükségem van arra, hogy érvényesítsék, érvényesítsék vagy megvédjék a jogi igényeket.
 • Törölje az összes személyes adatait (feledés joga), amennyiben a feltételek teljesülnek a 17. cikk értelmében az általános rendelet adatvédelemre, különösen abban az esetben, ha megszünteti ezt a hozzájárulást a személyes adatok feldolgozása.
 • A személyes adatok kimenete strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában, azzal a joggal, hogy ezt az információt továbbadja egy másik vezérlőnek, anélkül, hogy az eredeti rendszergazda akadályozná.
 • A személyes adatok megszüntetése közvetlen marketing célokra, beleértve a profilalkotást is.
 • Számomra a döntés alapja nem kizárólag automatizált feldolgozás, beleértve a profilok létrehozását, amelyek joghatásokat kapcsolatban nekem, vagy hasonló nevet jelentősen befolyásolja, ha azok megfelelnek a 22. cikke általános adatvédelmi rendelet.
 • Az adatvédelmi tisztviselővel szemben az adatkezelő ellen panasz benyújtására vonatkozó jog, ha úgy gondolom, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az általános adatvédelmi szabályzatot.

A JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó fenti követelményeket írásban lehet az adatkezelőhöz intézni, a következő címre: support@d4web.eu.

Tisztában vagyok azzal, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos jogok gyakorlása során a megbízható azonosítás szükségessége miatt az üzemeltető további információkat kérhet tőlem, és csak akkor utasíthatja el a kérelmet, ha bizonyítja, hogy nem tudja megbízhatóan azonosítani.

Tisztában vagyok azzal, hogy a fenti személyes adatokra vonatkozó jogaim gyakorlásával kapcsolatos kérésemre az üzemeltetőnek indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolnia kell.

A SÜTIKRŐL (COOKIES)

Mik a sütik (cookies) és miért van szükségük rá?

A sütik (cookies) egy rövid szöveg, amelyet a weboldal elküld a böngészőbe, amikor meglátogatja az oldalat. Így felismeri a weboldalt, emlékszik a látogatásra vonatkozó információkra, és barátságos és egyszerűbb webes szolgáltatást nyújt Önnek. A sütik (cookies) használatával testreszabjuk a weboldalunk tartalmát, emlékezzünk preferenciáinkra és rögzítjük online áruházunk látogatását. Az online áruház böngészése sokkal kényelmesebb, gyorsabb és hatékonyabb, a sütik-kel (cookies).

A SÜTIK (COOKIES) LETILTÁSA

Ön dönti el, ha engedélyezi a sütik (cookies) tárolását az eszközön. A böngészőben szabályozhatja és módosíthatja a sütik (cookies) beállításokat.

A sütik (cookies) beállításokkal kapcsolatos információkért válassza ki a használt webböngészőt.

Ha módosítja vagy törli a böngésző sütik (cookies) fájlját, módosítja vagy frissíti a böngészőt vagy eszközt, előfordulhat, hogy újra be kell tiltania a sütiket (cookies). A sütik (cookies) kezelésének és törlésének eljárása a böngészőtől a böngészőig változik. Ha segítségre van szüksége, megtekintheti a böngésző súgóját a felhasználók számára. Az oldalon használt sütik (cookies)

Az általunk használt sütik (cookies) listája

_utma Google Analytics A felhasználó azonosítására tervezett (látogatások száma,első és utolsó látogatások száma).
_utmb Google Analytics A látogatás időtartamát rögzíteni kell. Megjegyzi a pontos időt,amikor a felhasználó megkezdte a látogatást (session).
_utmc Google Analytics A látogatás időtartamát rögzíteni kell.
_utmz Google Analytics Úgy tervezték, hogy rögzítse, ahol a felhasználó jött az oldalra,milyen keresőmotort és kulcsszavakat használt, valamint azt a helyet,ahonnan a felhasználó elérte.
_utmv Google Analytics A felhasználói szegmentáláshoz.
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Facebook Közösségi hálózatokon keresztüli felhasználói együttműködésnövelése, az értékesítés elemzése és a felhasználók újra célzása.